Selecteer een pagina

Schrijfactie Warme Groet houdt Tweede Kamerleden scherp op hun klimaatambities! De aankomende weken schrijven deze activisten brieven op basis van één van de 9 punten uit ons klimaatmanifest

Week 51 – Punt 7: Kies voor duurzame landbouw!

Geachte heer/mevrouw……,

Duurzame landbouw is een belangrijk thema voor de komende verkiezingen. Het is veelal in het nieuws en ook zeker een politieke zaak. Door de stikstofcrisis kwam met name de intensieve veeteelt veel in het nieuws. Het Malieveld stond meermaals vol met boze boeren.

Intensieve veeteelt stoot ontzettend veel stikstof uit. Dat slaat neer in natuurgebieden waar het langdurige schade aanricht. Maar vee heeft ook een hoge methaan uitstoot, wat het broeikaseffect versterkt. De hoeveelheid landoppervlak en water die vee nodig heeft is niet houdbaar met de groeiende wereldbevolking. Vooral Nederlanders eten ontzettend veel vlees. Dit alles valt niet te rijmen met onze klimaatdoelen, zowel wereldwijd als lokaal. De maatschappelijke en ecologische prijs wordt te hoog.

Tegelijkertijd heb ik te doen met de boeren. Ze zijn volledig in een hoek gedrukt. Velen willen heus wel verduurzamen, maar hebben daar de middelen niet voor. Boeren stoten te veel stikstof en methaan uit maar de prijzen die ze van de supermarkt krijgen kunnen de kosten niet dekken. De supermarkten zitten op hun beurt ook met zware concurrentie. Iedereen heeft goede bedoelingen maar zit ook vast in eigen belangen. Tragedy of the commons.

Gelukkig zijn er wel oplossingen. Geen gouden easy fix, wel maatregelen die de impasse doorbreken.

  • een eerlijke prijs voor vlees, zuivel en eieren, zodat boeren ook met minder dieren voldoende kunnen verdienen.
  • accijns op vlees zodat de overheid de schade die is ontstaan kan herstellen en boeren kan helpen met afschalen en verduurzamen.

Door een hogere vleesprijzen zullen consumenten meer groente, fruit, en plantaardige eiwitbronnen gaan eten. Veeboeren kunnen overstappen op een gemengd bedrijf om voor voldoende plantaardig voedsel te zorgen, en de mest van hun vee te gebruiken voor de akkerbouw.

We zien al jaren dat zo’n eerlijke prijs niet vanzelf komt. Het parlement zal de knoop door moeten hakken. De overheid kan een eerlijke prijsgarantie vaststellen. De overheid kan boeren helpen hun veestapels te verkleinen en duurzame maatregelen toe te passen. Dan vertrekken de boeren vanzelf van het Malieveld.

Ik hoop dat u deze ideeën voor duurzame landbouw opneemt in uw partijprogramma. Het zou geweldig zijn als u een motie over het invoeren van een eerlijke prijs zou indienen. Ik wens u veel kracht en succes in uw werk.

Met vriendelijke groet,

……

*Schrijfactie ‘Warme Groet’ is een initiatief van een groep burgers die zich grote zorgen maakt over de klimaatcrisis. Elke week mailen we daarover naar Tweede Kamerleden. We sturen deze brieven met een warme groet omdat we goedmoedig in contact willen zijn met de politiek terwijl we ons moeten blijven realiseren dat de Aarde steeds warmer en warmer wordt.