Selecteer een pagina

Schrijfactie Warme Groet houdt Tweede Kamerleden scherp op hun klimaatambities! De aankomende weken schrijven deze activisten brieven op basis van één van de 9 punten uit ons klimaatmanifest

Week 3 – Punt 6: Kies voor meer treinen, minder vliegen

Geachte mevrouw …, heer …,

Is het niet verbazingwekkend dat vervoersmiddelen als de trein, bus, metro en tram worden belast met accijnzen en BTW, maar scheep- en luchtvaart niet? Dat klopt toch niet?

Is het niet wonderlijk dat het vanuit Nederland onmogelijk is om in één dag met de trein naar Denemarken te gaan? Zo ver is dat toch niet?

Is het niet vreemd dat lucht- en scheepvaart niet meegeteld worden in nationale CO2-emissies, omdat ze landgrensoverschrijdend zijn? Dat is toch ook raar? Zou dit wel meegeteld worden, dan zou Nederland aan de wereldwijde top staan van landen met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking!

Het 2020 UN Emissions Gap report beschrijft het verschil tussen de daadwerkelijke (geplande) uitstoot en de maximale uitstoot benodigd om de klimaatdoelen te kunnen halen. Dit verslag pleit voor meer aandacht voor lucht- en scheepvaart. Deze sector is nu verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en dit percentage blijft stijgen.

Zoals u weet bepaalt het Klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming van de aarde onder de 1,5°C moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Als we op dezelfde koers doorgaan met de lucht- en scheepvaart, zal volgens het 2020 UN Emissions Gap report deze sector alleen al in 2050 tussen de 60% en 220% van de hoeveelheid CO2 uitstoten die we ons maximaal kunnen veroorloven om dit doel te behalen.

Voor het klimaat zou het beter zijn als er veel minder vliegverkeer zou zijn en veel meer treinverkeer. En voor omwonenden van luchthavens zou het een stuk gezonder zijn.

Belast de lucht- en scheepvaart voortaan  met brandstofaccijns en BTW. Er wordt vaak verwezen naar het verdrag van Ierland, waar in zou staan dat zo’n belasting niet mag, maar daar staat alleen in dat brandstof aan boord niet in meerdere landen belast mag worden.. Zo wordt vliegen duurder en zullen mensen minder gaan vliegen. En het geld dat dit oplevert, kan dan worden geïnvesteerd in het Europese treinnetwerk, zodat er meer en snellere treinverbindingen komen en het nemen van de trein goedkoper en aantrekkelijker wordt gemaakt. Als er dan ook nog een afstandsminimum voor vliegreizen komt,  wordt de trein hèt vervoermiddel voor de middellange afstand.

Er zijn dus voldoende redenen, en mogelijkheden, om lucht- en scheepvaart niet langer vrij te stellen van belastingen, het gebruik te ontmoedigen en te zorgen dat de trein voor middellange afstanden een goed alternatief wordt. Ik hoop dat ook u en uw partij daaraan wilt meewerken.

Alvast dank voor uw inzet en met warme groet,

*Schrijfactie ‘Warme Groet’ is een initiatief van een groep burgers die zich grote zorgen maakt over de klimaatcrisis. Elke week mailen we daarover naar Tweede Kamerleden. We sturen deze brieven met een warme groet omdat we goedmoedig in contact willen zijn met de politiek terwijl we ons moeten blijven realiseren dat de aarde steeds warmer en warmer wordt.