Selecteer een pagina

Schrijfactie Warme Groet houdt Tweede Kamerleden scherp op hun klimaatambities! De aankomende weken schrijven deze activisten brieven op basis van één van de 9 punten uit ons klimaatmanifest

Week 1 – Punt 5: Stimuleer duurzame productie!

Geachte heer/mevrouw……,

Zo rond het nieuwe jaar denk ik altijd over hoe de dingen gaan en wat er beter moet. Niet alleen in mijn privé leven, maar ook in de wereld. Bijvoorbeeld over hoe ons handelen op nationaal niveau effect heeft op het klimaat. De productieprocessen van al onze producten zijn snel en efficiënt en lijken goedkoop. Toch zijn ze duur als we rekening houden met de verborgen kosten waar we veel te lang van hebben weggekeken.

Deze week is een week van goede voornemens. Dit is ook een moment om kritisch te kijken naar de klimaatvoornemens. Op 1 januari is de CO2-heffing ingegaan, een ontzettend belangrijk middel om de industrie te laten betalen voor de schade van hun uitstoot. Maar ambitieus genoeg is het nog niet. Laten we niet vergeten waar de doelen voor zijn: een leefbaar klimaat. De doelen van Parijs zijn vastgesteld om onder 1.5C opwarming te blijven, omdat de mens voor hogere temperaturen niet is gemaakt. Om dit te realiseren moet veel gebeuren, waarvan onder andere een emissiereductie van de industrie van 14,3 Mton CO2 in 2030.

Binnen het Europese Emissiehandelssysteem zijn de tarieven zo ingesteld dat dit doel met 75% zekerheid wordt gehaald. Dat is een zwak doel en een keuze die we ons niet kunnen veroorloven. Het systeem moet berekend zijn om met volle zekerheid de doelstelling ruim te halen!

Daarom stel ik het volgende:

  1. De taks moet direct omhoog en elk jaar sterker stijgen dan nu is berekend om het behalen van het doel te garanderen.
  2. De taks moet voor alle Europese landen gaan gelden, zodat de prijzen omhoog kunnen zonder ongelijkheid in de concurrentie positie van de lidstaten en zodat de gehele EU haar Parijsdoelen kan halen.
  3. Bedrijven mogen geen korting krijgen, zoals nu is toegezegd. Het concept van ‘emissierecht’ is tegenstrijdig met de toekomst waar we naar streven.

Ik vraag u om Kamervragen te stellen over de CO2-heffing en ik hoor graag van u terug. Er is geen tijd te verliezen.

Warme Groet,

……

*Schrijfactie ‘Warme Groet’ is een initiatief van een groep burgers die zich grote zorgen maakt over de klimaatcrisis. Elke week mailen we daarover naar Tweede Kamerleden. We sturen deze brieven met een warme groet omdat we goedmoedig in contact willen zijn met de politiek terwijl we ons moeten blijven realiseren dat de Aarde steeds warmer en warmer wordt.