Selecteer een pagina

Milieudefensie Jong besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. We vinden het belangrijk je feitelijk juiste en betrouwbare informatie te bieden.

Ondanks die voortdurende aandacht kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website steeds juist en volledig is. Daarom aanvaardt Milieudefensie Jong geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op jong.milieudefensie.nl, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt.
Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar jong@milieudefensie.nl.

Milieudefensie Jong is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op jong.milieudefensie.nl wordt verwezen.

Milieudefensie Jong behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden voor jong.milieudefensie.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.

Copyright

Milieudefensie Jong moedigt het gebruik en de verspreiding van informatie die op onze website staat, inclusief onze naam en ons logo, zeer aan.
Maar niet alles mag:

  • Voor het gebruik van ons logo is altijd, voorafgaand en schriftelijk, toestemming nodig.
  • Voor commerciële doeleinden of persoonlijk gewin is altijd, vooraf en schriftelijk, toestemming nodig.
  • Milieudefensie Jong is onafhankelijk, daarom is het gebruik van de naam, het logo en de standpunten van Milieudefensie Jong in reclame van politieke partijen niet toegestaan.
  • Elke suggestie van goedkeuring door Milieudefensie Jong van een politieke partij of de kandidaat van een politieke partij is niet toegestaan.
  • Elke suggestie van goedkeuring door Milieudefensie Jong van een product, dienst of bedrijf is niet toegestaan, tenzij Milieudefensie Jong dit zelf expliciet heeft gedaan.
  • Het is – uiteraard – niet toegestaan je op welke manier dan ook voor te doen als Milieudefensie Jong door gebruik te maken van onze huisstijl, ons logo en onze naam.
  • Het copyright van de beelden op jong.milieudefensie.nl berust bij de fotografen. Beelden mogen dus nooit zonder voorafgaande toestemming van de betreffende fotograaf of van Milieudefensie Jong worden overgenomen.
  • Het staat een ieder vrij naar informatie op onze website te verwijzen en te linken of informatie met bronvermelding te citeren. Graag zelfs. Voor het overnemen van grotere stukken tekst in publicaties (met of zonder vormgeving) is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig.