Selecteer een pagina

Door Lindsey

Was de afgelopen maand een preview voor de toekomst?

Dit vertelt het nieuwe IPCC-rapport ons.

Steeds meer mensen vragen zich af hoe de toekomst van onze planeet eruitziet, vooral na de afgelopen maand vol natuurrampen over heel de wereld. Met behulp van het nieuwe IPCC-rapport gaan wij jou hier over vertellen.

Premier Rutte kon tijdens zijn bezoek aan Limburg niet ontkennen dat er een link was tussen de waterramp en klimaatverandering. Op de vraag of de gebeurtenissen in Limburg, Duitsland, en België in het licht van klimaatproblemen moeten worden gezien, zei Rutte: “Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Hier is echt iets aan de hand.” De Duitse bondskanselier Merkel ging echter een stap verder, en wekte expliciet de aandacht voor de toename van deze rampen in de toekomst tijdens haar bezoek aan het rampgebied Schuld: “We zien hier hoe groot natuurgeweld kan zijn. We zullen ons daartegen verzetten, op korte termijn, maar ook op middellange en lange termijn(…)We moeten opschieten. We moeten sneller zijn in de strijd tegen klimaatverandering.”

Het IPCC-rapport geeft aan dat dit soort natuurrampen veel vaker zullen optreden in de toekomst als er geen drastische veranderingen plaatsvinden: “Het rapport laat heel goed zien dat we al midden in klimaatverandering zitten, voor wat betreft extreem weer maar ook qua zeespiegelstijging. We weten dat de temperatuur sowieso nog verder omhooggaat. Dat betekent dat de extreme weersverschijnselen intensiever en frequenter zullen optreden”, zegt Rob van Dorland van het KNMI en betrokken bij het IPCC. Het IPCC-rapport richt ook de aandacht op de stijging van de zeespiegel, waarbij vooral naar de ijskap op Antarctica wordt gekeken waar de grootste hoeveelheid ijs ter wereld ligt. Het rapport heeft de verwachte zeespiegelstijging naar boven bijgesteld, tot maximaal ongeveer een meter gemiddeld wereldwijd aan het einde van deze eeuw.

In de Nederlandse politiek wordt nog niet genoeg aandacht geschonken aan het nieuwe IPCC-rapport. Het nieuwste IPCC-rapport 2021 van de United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change is het zesde rapport in een serie rapporten over de opwarming van de Aarde die sinds 1990 gepubliceerd worden. Zo worden de waterrampen in Limburg en de Ardennen van twee weken geleden in het rapport als veelvoorkomend voorspelt. Door klimaatverandering is de lucht warmer en vochtiger dan voorheen wat resulteert in meer neerslag, omdat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. De toename van het aantal dagen met hevige neerslag die plaatsvond in Limburg in combinatie met een al verzadigde bodem, leed ertoe dat vele beken en rivieren buiten hun oevers traden en gebieden overstroomden.

Laatst, is er nog een hele belangrijke conclusie uit het rapport te trekken, namelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens, wat door niemand meer valt te ontkennen. Als je de moeite en tijd hebt neemt om dit artikel te lezen, ben je er waarschijnlijk al van bewust hoe belangrijk het is dat er actie wordt ondernomen tegen de klimaatcrisis. Helaas is er bij veel van de bevolking deze realisatie nog niet. Dit komt voornamelijk doordat er nog niet voldoende wordt geïnformeerd over de huidige klimaatcrisis en de gevolgen ervan voor de toekomst. Dit veroorzaakt een groot probleem, omdat mensen hierdoor ook geen goed geïnformeerde politieke keuze over verschillende klimaatdoelstellingen kunnen maken. Daarmee wordt er minder gestemd voor impactvolle actie tegen klimaatverandering, gezien de financiële investering die dit met zich meebrengt en het gebrek aan kennis over de urgentie ervan: “De klimaatcrisis dendert door terwijl de politiek treuzelt” aldus milieuactiviste Minnesma in een interview met Trouw. Als meer mensen dit dringende aanzoek om actie tegen klimaatverandering te nemen, zouden lezen, kan er meer bewustzijn rondom klimaatverandering worden gecreëerd. Dit stimuleert een andere houding tegenover de klimaatcrisis en de actie die ertegen moet worden ondernomen. Moedig je familie en vrienden dus aan om de IPCC-site te checken en zich te informeren over de nieuwste vindingen. Er wordt in oktober 2021 ook een Klimaatsignaal’21 uitgebracht door het KNMI, specifiek voor Nederland gebaseerd op het nieuwste IPCC-rapport.