Selecteer een pagina

“Friesland Campina melkt al 150 jaar de planeet uit”: Milieudefensie Jong voert bewustwordingsactie over de zuivelgigant

Vrijdag 21 juni, Wageningen. Op de campus van de Wageningen Universiteit lopen jongeren met roze t-shirts met flyers in de hand, die ze aan studenten overhandigen. Ook is het terrein versierd met opmerkelijke schildersezels. Op de flyers en de schildersezels staan korte dilemma’s over de toekomst van de zuivelindustrie en de rol van FrieslandCampina daarin. Met deze vorm van serious gaming laat Milieudefensie Jong studenten nadenken over deze belangrijke onderwerpen.

FrieslandCampina is een van de 29 bedrijven waar Milieudefensie actie tegen voert. Geen van deze bedrijven doet voldoende om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en heeft geen klimaatplan in lijn met internationale klimaatafspraken. “FrieslandCampina melkt al 150 jaar de planeet uit” zegt woordvoerder Isabelle Tomlow, “Het bedrijf heeft de keuze om te verduurzamen, maar kiest er bewust niet voor. Wij geloven dat het anders kan en moet. Daarom willen we studenten laten inzien dat ze twee keer moeten nadenken of ze voor een bedrijf als FrieslandCampina willen werken.”

 

Na de actie op de Wageningen Universiteit, hebben de jongeren van Milieudefensie Jong ‘het grote meningen boek’ gevuld met de uiteenlopende meningen van studenten over de zuivelindustrie. Tijdens de actie hadden ze diverse meningen van studenten verzameld over de toekomst van de zuivelindustrie en de rol van FrieslandCampina daarin. Met dit boek gingen ze naar het innovatiecentrum van Friesland Campina, waar ze het overhandigden aan het Onderzoeks- en Ontwikkelingsteam. Dit symboliseert de dringende oproep aan het bedrijf om de ideeën en zorgen van jonge generaties serieus te nemen in hun beleid.

Vorig jaar voerde Milieudefensie Jong ook al actie tegen de zuivelgigant. Toen was het antwoord van de CEO Jan Derck Van Karnebeek duidelijk: “Jullie hebben jullie doelen, wij hebben de onze.” Vandaag heeft Milieudefensie Jong dus laten zien dat het houden aan klimaatafspraken het enige doel moet zijn. Ook heel veel studenten van de Wageningen Universiteit zien dat in, dus FrieslandCampina kan er niet meer omheen!