Selecteer een pagina

Aan wie dacht jij toen je gisteren je stembiljet invulde? Aan de toenemende bosbranden, de miljoenen klimaatvluchtelingen in het Mondiale Zuiden of de ruim 200 kinderen, die slachtoffer werden van de vreselijke overstromingen in Pakistan?

Alle slachtoffers van de klimaatcrisis, of ze nou hier in Limburg wonen of moesten vluchten voor bosbranden in Zuid-Europa, hadden je nodig. Wij hebben hen allemaal echter laten stikken. Met deze uitslagen in de Provinciale Statenverkiezingen redden we de klimaatcrisis niet. Met deze uitslagen zijn we niet in staat het Parijs-akkoord na te leven. De provincie neemt besluiten over natuurbehoud en milieu, en vraagstukken over de klimaat- en energiecrisis. Deze besluiten worden nu dus genomen door partijen die klimaatverandering niet van groot belang achten, en dat is zorgelijk.

Klimaatcrisis is geen prioriteit

Deze week kwam een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) adviesrapport uit van ambtenaren, minister Jetten bood dit onderzoek aan de Kamer aan. Het onderzoek laat zien dat hardere wetgeving nodig is om de klimaatdoelstellingen van de overheid te halen. Het rapport is tekenend: het tegengaan van deze klimaatcrisis is blijkbaar geen prioriteit in Nederland. Dat terwijl de urgentie ervan steeds groter wordt. Iets waar de internationale wetenschap het al jaren over eens is. 

Deze uitslag kan desastreuze gevolgen hebben

Wij jongeren voeren actie op alle fronten door klimaatmarsen te organiseren, wegen te blokkeren, te lobbyen in de politiek en aan te schuiven aan de klimaattafels. Zo willen we het thema klimaatverandering overal bovenaan de agenda krijgen, want de verkiezingsuitslagen laten zien dat dit nog niet het geval is. De meerderheid van de Nederlanders heeft gestemd op partijen die geen radicale veranderingen willen doorvoeren. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat er grote stappen gezet gaan worden, en dat maakt ons boos en angstig. Hoeveel hittegolven en overstromingen moeten we nog meemaken tot het doordringt dat actie nú nodig is? Volgens wetenschappers is het halen van het anderhalvegradendoel heilig. Als we daarin falen heeft dat desastreuze gevolgen voor de leefbaarheid van de planeet en de biodiversiteit. 

De klimaatcrisis raakt ons jongeren hard. We worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen ervan en moeten als toekomstige beroepsbevolking opdraaien voor de schade die politici en bedrijven nu aanrichten door achterover te zitten, terwijl de klimaatcrisis elke dag meer slachtoffers maakt. Daarom schrijven wij dit, na deze pijnlijke verkiezingsuitslag, omdat we van ons blijven moeten laten horen, want we hebben bergen te verzetten met zijn allen. 

Een lange weg te gaan

Wij zijn teleurgesteld over de uitslagen. De urgentie van de crisis wordt niet weerspiegeld in de verdeling van de stemmen. Hierom slaan wij als jongerenorganisaties de handen ineen en voelen ons gesterkt om samen actie te blijven voeren voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Lobbyisten van grote en vervuilende bedrijven lopen de deur plat in de Tweede Kamer, daarom bij deze een harde oproep aan politici: weet ons jongeren te vinden. Met klimaatontkenners en een oververtegenwoordiging van het grootkapitaal in de provincies en spoedig de Eerste Kamer hebben we nog een lange weg te gaan. Als er op dit punt in de crisis nog campagnevideo’s gelanceerd worden die klimaatactivisten wegzetten als uitschot dat we “niet mogen laten winnen”, dan weten we dat het kwartje nog niet bij iedereen gevallen is.

Keihard actievoeren

Over anderhalf jaar hebben we allemaal een nieuwe kans, dan zijn de Europese Verkiezingen. Wij gaan keihard actievoeren om van het onderwerp klimaat de hoogste prioriteit te maken. We hopen dat je dan de bosbranden, de klimaatvluchtelingen en andere slachtoffers van de klimaatcrisis wel in gedachten houdt tijdens het uitbrengen van je stem. Zij hebben namelijk geen keuze meer. De verwoestingen die de klimaatcrisis nu al aanricht zijn voor hen de dagelijkse realiteit, en het is slechts een kwestie van tijd voor hier hetzelfde geldt als we deze weg blijven bewandelen.

Milieudefensie Jong, Youth For Climate, Fridays For Future, Studenten voor Morgen en Fair Future Generators