Selecteer een pagina

Ahold Delhaize is een van de dertig meest vervuilende bedrijven van Nederland. Maar waarom is dat zo? Waarom voeren wij campagne om Ahold Delhaize met een goed klimaatplan te laten komen? Om te beginnen is het belangrijk om te benoemen dat Ahold Delhaize een multinational is met heel veel dochterondernemingen verdeeld over tien landen. In Nederland gaat het om de volgende vier bedrijven: Albert Heijn, bol.com, Gall & Gall, en Etos. Dit zijn vier bedrijven waar veel jongeren werken en waar jongeren als consument vaak mee te maken krijgen. Naast de verantwoordelijkheid die Ahold Delhaize heeft voor het realiseren van een leefbare planeet, zit er dus nog een extra dimensie aan. Voor jongeren om zelf duurzaam te leven is het ook belangrijk dat Ahold Delhaize met een goed klimaatplan komt. In dit artikel zoeken we uit wat Ahold Delhaize voor bedrijf is, waar de vervuiling van Ahold Delhaize vandaan komt en wat Ahold Delhaize nu al doet om klimaatverandering tegen te gaan. 

Wat voor bedrijf is Ahold Delhaize? 

Zoals eerder al benoemd, is Ahold Delhaize een multinational met meerdere dochterondernemingen in Nederland. Het bedrijf is een NV (naamloze vennootschap) en staat dus op de beurs genoteerd: Je kunt aandelen van Ahold Delhaize kopen. Dit betekent dat iedereen die aandelen van Ahold Delhaize koopt, mee kan delen in de winst van het bedrijf. In 2021 heeft Ahold Delhaize een omzet gedraaid van ruim 75 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro winst. In totaal werken er ongeveer 413.000 mensen voor Ahold Delhaize. Hiervan werken er alleen al voor Albert Heijn ruim 100.000 en dit zijn voornamelijk jongeren. 

De Nederlandse dochterbedrijven vallen onder twee soorten bedrijven. Albert Heijn, Etos en Gall & Gall zijn supermarkten en bol.com is een webwinkel. De drie supermarkten verkopen voornamelijk producten die gemaakt zijn van natuurlijke producten en die dus bijvoorbeeld van landbouw af komen. Bol.com, als webwinkel, verkoopt heel veel verschillende soorten producten en zorgt er vooral voor dat consumenten al deze producten op dezelfde plek kunnen vinden. Verder zorgt bol.com ervoor dat de producten dan ook bij de consument komen. Alle bedrijven vallen onder het bredere bedrijfstype ‘retail,’ met zijn eigen specifieke uitdagingen om milieuproblemen te verminderen. 

 

Waar komt de vervuiling van Ahold Delhaize vandaan? 

Bij een bedrijf als Ahold Delhaize is het moeilijk om een gedetailleerd beeld te krijgen over waar de vervuiling vandaan komt. Voor de Nederlandse bedrijven komt dit onder andere doordat de supermarkten heel anders in elkaar zitten dan bol.com. Supermarkten zijn onderdeel van de zogenaamde voedselsystemen, terwijl bol.com door het ontzettend brede assortiment onderdeel is van meerdere systemen tegelijk, zoals de kledingindustrie. Omdat veruit het grootste deel van de Ahold Delhaize dochterbedrijven onderdeel uitmaken van het voedselsysteem, focussen we ons op de vervuiling die Ahold Delhaize veroorzaakt vanuit dat systeem en laten we bol.com voor nu buiten beschouwing. 

Dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen vervuiling van de bedrijven van Ahold Delhaize zelf en de vervuiling die op andere plaatsen in de supply chain. In de supply chain zitten zowel alle leveranciers van Ahold Delhaize, dus alle boeren en bedrijven die iets te maken hebben met de productie van de producten die Ahold Delhaize verkoopt, als alle klanten. Een deel van de vervuiling ontstaat direct bij de bedrijven van Ahold Delhaize. De rest van de vervuiling ontstaat bij leveranciers of bij de klant (de zogenoemde scope 3 emissies). 

Het voedselsysteem in zijn geheel is verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid verschillende milieuproblemen. Een aantal van deze problemen zijn: CO²e-emissies, stikstofuitstoot, verlies van biodiversiteit, plastic afval, bodemvervuiling, voedselverspilling, ontbossing, waterschaarste, bodemuitputting, watervervuiling en verzuring [1][2]. Dit zijn nog niet eens alle milieuproblemen. Concrete getallen over de vervuiling van Ahold Delhaize over deze problemen zijn moeilijk te vinden, omdat dit soort data vaak niet beschikbaar is voor iedereen om in te zien. Voor drie van deze milieuproblemen weten we wél vrij goed wat het aandeel van Ahold Delhaize erin is: 

  • CO²e-emissies: In 2018 hebben de Ahold Delhaize bedrijven zelf (scope 1 en 2) 3648 kiloton CO²e emissies uitgestoten. Voor de supply chain (scope 3) was dit bijna 20 keer zo veel: 70.800 kiloton CO²e emissies [3]. Om te vergelijken, 1 huishouden stoot per jaar gemiddeld 7,5 ton CO²e emissies uit, wat weer gelijk staat aan bijna 4 jaar autorijden in een benzineauto.  
  • Plastic afval: Hoewel we niet weten hoeveel plastic afval er ontstaat binnen alle dochterbedrijven van Ahold Delhaize, omdat het bedrijf hier niet transparant over is, is er wel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid plastic afval bij Albert Heijn. 82% van de producten van Albert Heijn zijn verpakt in plastic, dat na gebruik altijd weggegooid wordt. Het overgrote deel van deze verpakkingen is gemaakt van plastic dat niet gerecycled kan worden [4]
  • Ontbossing: Bij de productie van een groot aantal producten die in retail bedrijven verkocht worden, komt ontbossing kijken. De Forest500 rangschikt 500 bedrijven binnen de wereldwijde voedselvoorziening op hun inzet om ontbossing tegen te gaan. Ahold Delhaize stond in deze ranglijst met een score van 31 (uit 100 te halen punten op punten als onder andere transparantie)  op plaats 115 voor het jaar 2021. [5]

 

Wat doet Ahold Delhaize om vervuiling tegen te gaan? 

Ieder jaar publiceert Ahold Delhaize voor de aandeelhouders een jaarverslag waarin ze onder andere benoemen wat ze doen aan milieubescherming [6]. In 2021 lag de focus op vier punten: 

  • CO²e emissie reductie: De doelstelling is om de CO²e emissies van de Ahold Delhaize bedrijven (scope 1 en 2) in 2030 met 50% te hebben gereduceerd ten opzichte van 2018. De CO²e emissies uit de supply chain (scope 3 en 95% van de uitstoot van Ahold Delhaize) moeten dan gereduceerd zijn met 15% ten opzichte van 2018. 
  • Duurzame verpakkingen: De doelstelling is om in 2025 100% van de verpakkingen te maken van gerecycled plastic. In het jaarverslag wordt benoemd dat in 2021 21% van de verpakkingen van gerecycled plastic gemaakt waren. Verder is aangegeven dat het in de praktijk heel moeilijk is om deze doelstelling te halen. Eerder deze maand heeft Ahold Delhaize binnen Albert Heijn wel een eerste stap gezet om plastic te verminderen met de introductie van het concept AH Verpakkingsvrij [9]
  • Duurzame voedselproductie: Dit punt gaat over meerdere milieuproblemen, maar er worden alleen voor ontbossing concrete doelstellingen gesteld. Ahold Delhaize heeft eerder genoemd in 2020 ontbossingvrij te willen zijn [7], maar heeft dit doel niet gehaald. Nu is het doel gezet op 2025. Om dit te halen is Ahold Delhaize onder andere al gestopt met de verkoop van een aantal producten [8]

Verder wordt benoemd dat er gefocust wordt op het vergroten van biodiversiteit en op het transparanter maken van de productieprocessen. Hier worden alleen geen doelstellingen voor gesteld, er wordt niets vermeld over de bijdrage van Ahold Delhaize op deze milieuproblemen en er wordt niet vermeld hoe het bedrijf dit wil gaan doen. 

  • Voedselverspilling reduceren: Ahold Delhaize is een samenwerking aangegaan met een aantal grote voedselproducenten om voedselverspilling van die producten tegen te gaan. De doelstelling is om die voedselverspilling met 50% te reduceren in 2030. Over de andere producten die Ahold Delhaize verkoopt is niets vermeld. Verder heeft Ahold Delhaize een concreet doel om in 2025 ruim 1,5 miljard maaltijden naar voedselbanken gestuurd te hebben. 

 

Dus waarom voeren wij campagne om Ahold Delhaize met een goed klimaatplan te laten komen?

Zoals dit artikel duidelijk maakt, is Ahold Delhaize een ontzettend groot bedrijf met veel dochterbedrijven die elk op een andere manier bijdragen aan milieuvervuiling. We weten in ieder geval van CO²e emissies, van plastic afval en van ontbossing dat Ahold Delhaize er een grote bijdrage aan levert. Aan de jaarverslagen van Ahold Delhaize kunnen we ook zien dat het bedrijf te weinig doet om deze vervuiling tegen te gaan. Daarom eisen we 45% CO²e emissie reductie in de eigen bedrijven (scope 1 en 2) EN in de supply chain (scope 3) in 2030 om de Parijs akkoorden nog te kunnen halen. Ahold Delhaize zal dus met een goed en ambitieus klimaatplan moeten komen om het klimaat nog te kunnen redden. Vind je dit ook? Kom dan naar onze actiedag bij de aandeelhoudersvergadering op 13 april! Meer info daarover vind je hier

 

Milieudefensie Jong gebruikt cookies om de website in de toekomst te kunnen verbeteren. Vind je dat goed?